Thursday, May 29, 2014

DJ week 12

Pada minggu ini pula, setiap krew produksi disuruh untuk menyunting filem dengan lebih mantap kerana ada panel luar yang akan hadir untuk mengkritik hasil kerja yang telah dihasilkan. Para pengarah filem akan dinilai oleh pensyarah luar iaitu pensyarah dari UPM, Ariff bersama 3 krew produksi yang lain telah bekerjasama untuk menayangkan hasil kerja dan menjawab soalan-soalan yang dilontarkan oleh panel tersebut. Seperti biasa, Ariff dapat mengendalikan sesi itu dengan baik sekali.

No comments:

Post a Comment